Rejestracja
umowy PPK

Aby zawrzeć umowę o PPK z Instytucją Finansową należy wypełnić poniższy formularz, który zostanie przekazany do Instytucji Finansowej.

Rejestracja Pracowniczego Planu Kapitałowego

Witamy na Portalu PPK Nationale-Nederlanden.

Umowa o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym oraz umowa o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego zawierane są w postaci elektronicznej. Aby zarejestrować pracodawcę, wystarczy wypełnić prosty formularz online.

Co musisz przygotować?

  • Dane pracodawcy: KRS, REGON, NIP, pełna nazwa i adres
  • Dane osób upoważnionych do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym oraz umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego, tj.: dane Państwa reprezentantów zgodnie z reprezentacją widniejącą w KRS; wymagane dane to: imię, nazwisko, PESEL, służbowy adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub dane pełnomocnika/pełnomocników umocowanych na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa pod linkiem); wymagane dane to imię, nazwisko, PESEL, dokument tożsamości, służbowy adres e-mail, numer telefonu komórkowego
  • Dane co najmniej dwóch osób, które będą odpowiedzialne za obsługę administracyjną PPK i które w przyszłości będą mogły wskazywać kolejne osoby dedykowane do obsługi PPK; wymagane dane to imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu komórkowego
  • Wysokość procentowej wpłaty dodatkowej ze strony Pracodawcy (do 2,5% wynagrodzenia), jeśli decydujesz się na dokonywanie takich wpłat

Infolinia Agenta Transferowego
22 541 77 57
Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.