• Krok /4
 • 1 Dane podmiotu
  zatrudniającego
 • 2 Dane reprezentantów
  / pełnomocników
 • 3 Dane osób obsługujących
  PPK (Kadry/HR)
 • 4 Podsumowanie

Rejestracja
umowy PPK

 • Krok /4
 • 1 Dane podmiotu
  zatrudniającego
 • 2 Dane reprezentantów
  / pełnomocników
 • 3 Dane osób obsługujących
  PPK (Kadry/HR)
 • 4 Podsumowanie

Po podaniu KRS lub REGON dane Pracodawcy powinny się uzupełnić automatycznie.
Prosimy o ich sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie brakujących pól.

Dane podmiotu zatrudniającego
To pole jest wymagane
Czy jesteś odrębną jednostką organizacyjną pracodawcy? (np. samodzielny oddział czy departament z oddzielnym numer NIP)
Dla firm z II etapu wprowadzania PPK zatrudniających co najmniej 50 osób liczba pracowników według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Dla firm z III etapu wprowadzania PPK zatrudniających co najmniej 20 osób liczba pracowników według stanu na 31 grudnia 2019 r.
Adres siedziby podmiotu zatrudniającego
Adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego
Wpłata dodatkowa pracodawcy
Wpłata dodatkowa pracodawcy to wpłata dobrowolna, którą firmy mogą odprowadzać do PPK za swoich Pracowników oprócz obowiązkowej wpłaty podstawowej. Podstawowa wpłata to 1,5% wartości pensji brutto, a dodatkowa do 2,5%.

* pole wymagane